Boete voor alcohol en rijden onder invloed

Alcohol achter het stuur

De wet is streng voor rijden onder invloed van alcohol. Als u positief blaast op een ademtest krijgt u een onmiddellijk rijverbod en een fikse boete. Naarmate uw alcoholpercentage hoger ligt, nemen ook uw alcohol boete én uw rijverbod toe.
Veroorzaakte u een ongeval tijdens uw dronkenschap of pleegde u vluchtmisdrijf? Dan gelden er nog strengere regels. Neem contact op met Jorgen Van Laer als u meer uitleg wenst.


Wat is rijden onder invloed precies?

De wet verbiedt u om een voertuig (of een rijdier) te besturen in staat van dronkenschap. Zelfs aanstalten maken om dat te doen, is al strafbaar. Het is dus perfect mogelijk dat u een boete krijgt voor dronken rijden, of dat u een ademtest moet ondergaan, ook als u nog niet effectief aan het rijden onder invloed bent.
De regel geldt alleen voor de bestuurder van het voertuig. Alleen hij of zij kan veroordeeld worden voor rijden onder invloed. Andere passagiers kunnen als ze heel veel gedronken hebben eventueel veroordeeld worden voor openbare dronkenschap.


Verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap

Alcoholintoxicatie betekent dat u te veel alcohol in uw bloed hebt. Dat kan gemakkelijk getest worden met een ademtest (dat gebeurt bij elke gewone alcoholcontrole) of een bloedproef. In negentig procent van de gevallen krijgt u een boete voor dronken rijden na een positieve ademtest bij een alcoholcontrole. Tegen die vaststellingen kunt u weinig ondernemen.
Dronkenschap is een feitelijke vaststelling door de politie. Als een agent denkt dat u gedronken hebt, maar geen apparatuur bij heeft om dat te bewijzen, mag hij u wat testen opleggen (wandelen over een lijn, muntje oprapen, …). Op basis daarvan kan hij een pv opmaken en een boete geven.
Zowel alcoholintoxicatie als dronkenschap zijn verboden als u achter het stuur zit. Openbare dronkenschap heeft niets met het besturen van een voertuig te maken.


Uw rechten bij een alcoholcontrole

De politie mag een alcoholcontrole opleggen aan iedereen die aanstalten maakt om zijn wagen te besturen. Ook als u betrokken bent bij een verkeersongeval (zelfs als voetganger), mag de politie u onderwerpen aan een ademtest. U hebt altijd recht op 15 minuten wachttijd bij een alcoholcontrole.
Uw ademtest kan drie resultaten hebben:

  • S (safe of veilig): u mag doorrijden en krijgt geen boete.
  • A (alarm): u hebt tussen 0,22 en 0,35 promille alcohol in uw bloed.
  • P (positief): u hebt meer dan 0,35 promille alcohol in uw bloed.

Is het resultaat van de ademtest A (Alarm) of P (Positief)? Dan moet u een ademanalyse ondergaan. U moet dan opnieuw in het toestel blazen om de precieze hoeveelheid alcohol in uw bloed te meten. U mag altijd vragen om de ademanalyse een tweede keer uit te voeren als u het niet eens bent met het resultaat van de alcoholcontrole.
U mag een ademtest niet weigeren. Doet u dat toch? Dan beschouwt de politie het resultaat als positief, en krijgt u onmiddellijk een rijverbod van zes uur.


Onmiddellijk rijverbod bij rijden onder invloed

Als u een positieve ademtest aflegt, mag u niet verder rijden. De politie legt u dan onmiddellijk een rijverbod op van drie tot zes uur. De agent zal uw wagen parkeren als u alleen bent en niemand anders het stuur kan overnemen.
Dat onmiddellijke rijverbod heeft niets te maken met een eventueel rijverbod dat later wordt uitgesproken door de rechter. Dat verval tot het recht van sturen kan flink oplopen als u heel veel alcohol in uw bloed had, of herhaaldelijk werd veroordeeld.


Minnelijke schikking of rechtbank?

Zodra uw ademtest een alcoholpercentage van meer dan 1,5 promille vertoont, moet u zich verantwoorden voor de politierechter. De boete voor uw rijden onder invloed wordt dan door de rechter bepaald.
Lag uw alcoholpercentage lager? Dan mag het parket een minnelijke schikking aanbieden. Indien u deze minnelijke schikking niet betaalt, zal u worden gedagvaard en dus voor de rechtbank verschijnen. De hoogte van de minnelijke schikking wordt bepaald door het parket. Pas op: dat is een gunstmaatregel. De procureur mag dus ook beslissen dat u toch voor de rechtbank moet verschijnen, ook al ligt uw alcoholpercentage lager dan 1,5 promille.
Bent u gedagvaard? Neem dan meteen gratis contact op met advocaat Jorgen Van Laer.


Straffen en boetes (alcohol en rijden onder invloed)

Overtreding Onmiddellijk rijverbod Minnelijke schikking Onmiddellijke intrekking rijbewijs Rechtbank
Tussen 0,5 en 0,8 promille alcohol 3 uur Mogelijk Nee Mogelijk, boete van 25 euro tot 500 euro plus verval recht tot sturen
Tussen 0,8 en 1,2 promille alcohol 6 uur Mogelijk Mogelijk bij gevaarlijk rijgedrag Mogelijk, boete van 200 euro tot 2000 euro plus verval recht tot sturen
Tussen 1,2 en 1,5 promille alcohol 6 uur Mogelijk Mogelijk bij gevaarlijk rijgedrag Mogelijk, boete van 200 euro tot 2000 euro plus verval recht tot sturen
Tussen 1,5 en 1,6 promille alcohol 6 uur Altijd rechtbank Mogelijk bij gevaarlijk rijgedrag Altijd, boete van 200 euro tot 2000 euro plus verval recht tot sturen
Meer dan 1,6 promille alcohol 6 uur Altijd rechtbank 15 dagen Altijd, boete van 200 euro tot 2000 euro plus verval recht tot sturen
Dronkenschap of soortgelijk (drugs, geneesmiddelen, …) 6 uur Altijd rechtbank 15 dagen Verplicht, boete van 200 euro tot 2000 euro plus verval recht tot sturen
Weigering ademtest, ademanalyse of bloedproef 6 uur Mogelijk 15 dagen Mogelijk, boete van 200 euro tot 2000 euro plus verval recht tot sturen

Houd er rekening mee dat als u door de politierechter tot een geldboete wordt veroordeeld, deze boete moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen.


Herhaling boete alcohol

Wordt u voor de tweede of derde keer veroordeeld voor dronken rijden of rijden onder invloed van alcohol? Dan lopen de boetes en de andere bestraffingen fors op:

  • Eerste herhaling binnen drie jaar: geldboete van 400 tot 5000 euro.
  • Tweede herhaling binnen drie jaar: geldboete van 800 tot 10.000 euro.

Houd er rekening mee dat als u door de politierechter tot een geldboete wordt veroordeeld, deze boete moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen.


Alcoholmisbruik en een ongeval

Veroorzaakte u een ongeval terwijl u dronken stuurde? Dan worden uw boetes en straffen voor het rijden onder invloed verzwaard:

  • Dronken rijden bij een ongeval met gewonden: rijverbod van minimaal 3 maanden, verplichte examens en mogelijk opleggen van een alcoholslot.
  • Dronken rijden bij een ongeval met dodelijke slachtoffers: rijverbod van minimaal 6 maanden, verplichte examens en mogelijk opleggen van een alcoholslot.

Pas op: deze straffen gelden alleen voor uw alcoholgebruik. Bovenop deze veroordeling riskeert u ook een veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen of onvrijwillige doodslag.
TODO: Lees hier meer over het combineren van verschillende veroordelingen.