Rijden tijdens Rijverbod

Boete voor rijden tijdens rijverbod

Een rijverbod verbiedt u om een motorvoertuig te besturen gedurende een bepaalde periode. Door toch te rijden tijdens uw rijverbod, overtreedt u de bepalingen van het vonnis. U krijgt daar dus een nieuwe straf voor. Het eerder uitgesproken rijverbod blijft uiteraard ook gelden.
Vraag zeker raad aan Jorgen Van Laer en het Studio-Legale team als u meer uitleg wilt.


Twee soorten rijverbod

Er bestaan twee soorten rijverbod:

  • Verval van het recht tot sturen: dit is een uitspraak van een rechter die u verbiedt om gedurende een bepaalde periode uw wagen te besturen. Zo’n veroordeling kunt u bijvoorbeeld oplopen na een grove snelheidsovertreding.
  • Onmiddellijke intrekking rijbewijs: dit is een tijdelijke politiemaatregel om te vermijden dat u nog achter het stuur van uw wagen kruipt. Dit komt het vaakst voor als u positief geblazen hebt bij een alcoholcontrole.

Boete rijden tijdens rijverbod

Afhankelijk van uw type rijverbod, gelden er verschillende regels:

  • Verval van recht tot sturen – De boete voor rijden tijdens verval het recht tot sturen bedraagt 500 tot 2000 euro en u riskeert een gevangenisstraf van vijftien dagen tot een jaar.
  • Onmiddellijke intrekking rijbewijs – De boete voor rijden ondanks een ingetrokken rijbewijs bedraagt 200 tot 2000 euroen u riskeert een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar. U krijgt ook in elk geval een nieuw rijverbod van minimaal drie maanden.

Houd er rekening mee dat als u door de politierechter tot een geldboete wordt veroordeeld, deze boete moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen.


Herhaling

De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.


Recht van verhaal voor verzekering

Een belangrijk gevaar als u gaat rijden tijdens uw rijverbod, is het recht van verhaal voor uw verzekeringsmaatschappij. Anders gezegd: als u een ongeval veroorzaakt terwijl u het rijverbod negeerde, mag uw verzekeringsmaatschappij alle schadekosten van de tegenpartij van u terugvorderen. Zeker als er gewonden gevallen zijn, is dat een zware dobber.


Verdedig nu optimaal. Vraag gratis raad aan advocaat Jorgen Van Laer.


Inbeslagname van uw voertuig na rijden tijdens rijverbod

Als u betrapt wordt op rijden tijdens uw rijverbod, kan de politie uw auto in beslag nemen. Dat heet officieel immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel. Concreet betekent het dat u uw wagen pas terugkrijgt als uw rijverbod eindigt. Alle sleepkosten en opslagkosten zijn ook voor uw rekening. Ze komen bovenop de boete.