Rijden zonder rijbewijs

Boete voor rijden zonder rijbewijs

Het rijbewijs is het belangrijkste document voor iedere chauffeur. Het bepaalt de grenzen waarbinnen u een auto of ander voertuig mag besturen. Iedereen die zich schuldig maakt aan een overtreding van de regels rond rijden zonder rijbewijs, riskeert een boete en een rijverbod.


U vindt op deze pagina ook uitleg over boetes voor rijden buiten de grenzen van een voorwaardelijk rijbewijs. Voor nog meer uitleg neemt u best contact op met het gespecialiseerd team van advocaat Jorgen Van Laer.


Boete voor rijden zonder rijbewijs

De boete voor rijden zonder rijbewijs bedraagt 200 tot 2000 euro. U riskeert ook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Dezelfde straffen gelden voor wie een valse verklaring aflegt over zijn rijbewijs of een vals document voorlegt in de plaats van zijn echt rijbewijs.
Hebt u wel een rijbewijs, maar hebt u het niet op zak? Dan riskeert u een boete van 10 tot 500 euro en is de kans op een rijverbod klein als dit de eerste overtreding is.

Houd er rekening mee dat als u door de politierechter tot een geldboete wordt veroordeeld, deze boete moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen.


Boete voor rijden met voorwaardelijk rijbewijs

Een voorwaardelijk rijbewijs legt de houder ervan grenzen op. Zo mag u niet na 22u of in het weekend rijden. Doet u dat toch? Dan rijdt u rond zonder geldig rijbewijs, en riskeert u de normale straffen: een boete van 200 tot 2000 euro en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Houd er rekening mee dat als u door de politierechter tot een geldboete wordt veroordeeld, deze boete moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen.

Ook een passagier (begeleider) die u laat sturen buiten de grenzen van het voorlopige rijbewijs, riskeert dezelfde straf.


Boete voor herhaling sturen zonder rijbewijs

Wordt u een tweede keer veroordeeld binnen de drie jaar jaar voor rijden zonder rijbewijs? Dan riskeert u een dubbele boete en een rijverbod van meer dan 5 jaar (tot definitief).


Rijden tijdens rijverbod

Bestuurt u een wagen terwijl u veroordeeld werd tot verval van het recht tot sturen? Dan gelden andere regels. Lees hier alles over boetes voor rijden tijdens rijverbod.