Boete voor niet verlenen van voorrang

Voorrang verlenen is een van de basisregels uit de Belgische wegcode. Een boete voor het niet verlenen van voorrang komt dan ook veel voor – zeker in het kader van een ongeval. Ook als u een maneuver uitvoert moet u voorrang verlenen.
Bij een boete voor het niet verlenen van voorrang spelen de feitelijke omstandigheden een belangrijke rol. Vraag gratis raad aan advocaat Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Wat is voorrang verlenen precies?

Kreeg u een boete voor het niet-verlenen van voorrang aan een andere weggebruiker? Dan wil dat zeggen dat u bent doorgereden waar u eigenlijk had moeten wachten. Typische voorbeelden zijn:

  • de andere bestuurder kwam van rechts
  • de andere bestuurder reed op een rotonde
  • u vertraagde niet bij een omgekeerde driehoek (verkeersbord B1)
  • u bent niet volledig gestopt aan de lijn naast een stopbord (verkeersbord B5)

Tijdens maneuvers moet u altijd voorrang verlenen

Tijdens het uitvoeren van elk maneuver moet u voorrang verlenen aan de andere bestuurders. Voorbeelden van manoeuvres zijn: van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, keren of achteruitrijden.
Veroorzaakte u een ongeval tijdens zo’n manoeuvre? Dan bent u bijna altijd in fout. Veel hangt echter af van de concrete omstandigheden. Want elk ongeval is anders. Raadpleeg daarom zeker een gratis juridisch adviseur.


Uw boete voor niet-respecteren van voorrang

Niet-respecteren van voorrangsregels is een overtreding van de tweede graad. De straffen voor een overtreding van tweede graad zijn:

  • Boete: tussen 20 euro en 250 euro
  • Rijverbod is mogelijk
  • Jonge bestuurders krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen doen bij drie overtredingen in één jaar.

Houd er rekening mee dat als u door de politierechter tot een geldboete wordt veroordeeld, deze boete moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen.

Krijgt u voor de tweede keer binnen de drie jaar een boete voor het niet-respecteren van voorrang? Dan verdubbelen de boetebedragen.
Verzet u tegen uw boete. Vraag gratis advies aan straf- en verkeersrechtadvocaat Jorgen Van Laer.


Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.


Minnelijke schikking

Kreeg u een voorstel tot minnelijke schikking in de bus? Dan deed het parket u een voorstel om de boete te regelen zonder dat u voor de politierechter moet verschijnen. U betaalt dan gewoon een boete en de zaak is afgehandeld. Indien u dit niet betaalt, zal u toch nog worden gedagvaard. Het parket bepaalt de hoogte van de minnelijke schikking.
Zo’n minnelijke schikking is een gunst. Het parket moet u dat voorstel niet doen. U moet er ook niet op ingaan. Sterker nog: als u denkt dat uw boete onterecht is, mag u de minnelijke schikking zeker niet aanvaarden. Maak in dat geval zeker gebruik van onze gratis juridische bijstand.


De precieze feiten zijn belangrijk

Het niet verlenen van voorrang is moeilijk vast te leggen op een camera. Het is doorgaans een agent die vastgesteld heeft dat u een voorrangsbord genegeerd hebt en u daarom een boete gegeven heeft. Vaak krijgt u ook een boete voor niet-verlenen van voorrang als u betrokken bent in een ongeval en de feiten wijzen uit dat u geen voorrang hebt verleend waar het moest.
U moet goed weten dat de feiten heel belangrijk zijn in het beoordelen van uw fout en uw boete. Verzamel dus zo veel mogelijk bewijsmateriaal om uw versie van de feiten, te ondersteunen.


Bijzondere bewijswaarde proces-verbaal

Na elk ongeval of bij elke overtreding maakt de politie proces-verbaal op. Daarin beschrijven de agenten de feiten zoals zij ze gezien hebben. De feitelijke vaststelling van de agenten in het proces-verbaal heeft een bijzondere bewijswaarde. Dat wil zeggen dat de rechter meer geloof moet hechten aan hun versie, dan aan de uwe.
Uiteraard mag u de versie van de politie betwisten. U moet dat ook als u recht in uw schoenen staat. Maar om dat goed te doen hebt u extra bewijzen nodig: foto’s, getuigen, tekeningen, … Onze specialisten zijn sterk in het verzamelen van dat bewijsmateriaal om uw zaak verder te helpen.
Neem meteen contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn medewerksters voor gratis juridisch advies.